HAYIR Meclisleri

Haklarımızın bize bir hediye gibi sunulmayacağını, demokrasinin biz siyaset yapmazsak korunamayacağını biliyoruz.
Sizleri de bireysel katılımla işleyen ve yerel inisiyatiflerle örgütlenen HAYIR meclislerine katılmaya davet ediyoruz.

Cumhuriyet tarihinden bile köklü olan ve kesintilerle de olsa 140 yıldır varlığını sürdüren parlamenter sistemimiz, cumhurbaşkanının tek bir kararıyla kaldırılabilecek bir oyuncağa dönüştürülme tehlikesiyle karşı karşıya. İyi kötü işleyen tüm denetim mekanizmaları yine aynı cumhurbaşkanı tarafından atanacak kişilerce oluşturulacak ve tarafsızlık vasfını yitirme tehlikesi altında. Eğer yasa kabul edilirse bakanlar kurulunun ve meclisin neredeyse hiçbir işlevi kalmayacak!

Bu manzarayı gören, bundan rahatsızlık duyan ve HAYIR diyen yurttaşlar olarak harekete geçiyoruz. Bulunduğumuz her yerde HAYIR'ın sesini yükseltmeyi, yerel inisiyatifler ve meclisler inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bu meclisleri tek ve güçlü bir HAYIR kampanyası etrafında örgütlemeyi hedefliyoruz.

Haklarımızın bize bir hediye gibi sunulmayacağını, demokrasinin biz siyaset yapmazsak korunamayacağını biliyoruz. Sizleri de bireysel katılımla işleyen ve yerel inisiyatiflerle örgütlenen HAYIR meclislerine katılmaya davet ediyoruz.